עולים ומעברות 1948 1952 מקורות סיכומים פרשיות נבחרות וחומר עזר 1986